Tin tức - Công Nghệ

Hoa Tulip gió - Điện gió với Tuabin hoa Tulip

10:01 25/12/2019

Flower Turbines , có tr s ti M và Hà Lan, có các cơ s lp đt trên khp Rotterdam, Amsterdam, các vùng ca Đc, Israel và Colombia. Công ty đt mc tiêu dân ch hóa năng lượng xanh cho tt c mi người và biến các loi vũ khí nh tr thành công ty hàng đu trong ngành năng lượng xanh.

Công ty tuyên b, các tuabin không gây nguy him cho chim và các đng vt hoang dã khác, đc bit là trong môi trường đô th, và chúng to ra tiếng n tn s thp mà con người không th phát hin được.

Nhng người phn đi chế to cánh qut gió thường đưa ra nhng lo ngi v tiếng n cùng vi nhng phàn nàn v thm m. Tiến sĩ Daniel Farb, Giám đc điu hành ca Flower Turbines, hy vng có th gii quyết vn đ này bng mt thiết kế 

 

“Chúng tôi không phi là đi th cnh tranh hay s thay thế cho các công ty năng lượng ln. Chúng tôi là nhà cung cp gii pháp cho các công ty và tp đoàn thc s mun h

Các bài viết khác

Tin tức nổi bật

arrow
phone 0966595895